Financiering en fondsenwerving


SchuldHulpMaatje Den Haag ontvangt financiële bijdragen van de gemeente Den Haag, de kerken in Den Haag en van fondsen als Fonds 1818 en het Skan-fonds, daarnaast steunen particulieren SchuldHulpMaatje Den Haag met donaties.

 

Ook u kunt het werk van SchuldHulpMaatje Den Haag financieel steunen door een bijdrage te storten op bankrekening NL 15 RABO 0188 2937 60 t.n.v. SchuldHulpMaatje Den Haag.

 

De belastingdienst heeft SchuldHulpMaatje Den Haag erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Kosten en verantwoording

De huisvestingskosten van SchuldHulpMaatje Den Haag worden gedragen door de Vincentiusvereniging ’s-Gravenhage. Deze vereniging stelt de kantoorruimte, faciliteiten en leslokalen ter beschikking.
Kosten maakt de stichting voor projectleiding, voor de Maatjes-coördinatoren en voor de opleiding en begeleiding van de Maatjes.

 

Jaarlijks stelt SchuldHulpMaatje Den Haag een jaarverslag op, waarin zij de inkomsten en uitgaven verantwoordt en waarin zij verslag doet van de activiteiten. Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de website.

 

Jaarverslag 2016

Jaarplan 2017