Bestuur en ambassadeurs

 

Het bestuur van SchuldHulpMaatje Den Haag bestaat uit deskundigen met een achtergrond in het vrijwilligerswerk en met kennis en ervaring op organisatorisch, zowel als op financieel gebied.
Er zijn momenteel vier bestuursleden.

 

Naast de bestuursleden dragen ook onze ambassadeurs het gedachtengoed van SchuldHulpMaatje Den Haag uit. Zij zijn onmisbaar, want dankzij hen leren veel mensen ons werk kennen. De ambassadeurs zijn betrokken, denken mee en maken zich sterk voor de mensen die financieel weer vrij willen zijn.

Dhr. J. Warmerdam is voorzitter van het bestuur van Stichting Leergeld Den Haag.
Dit is een lokale stichting die zich in samenwerking met de Gemeente Den Haag, lokale fondsen, het bedrijfsleven en particulieren richt op kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Door verstrekkingen in natura zorgt de stichting ervoor dat ook deze kinderen kunnen meedoen.
Mevr. C. Bakhuizen is gerechtsdeurwaarder, zij zal als ambassadeur onder haar collega’s ons werk toelichten,
Via contacten met het bestuur van het MKB Den Haag genereert zij publiciteit voor SHM Den Haag.
Waar bijvoorbeeld sprake is van inschakeling van gerechtsdeurwaarders zal zij de projectleiding bijstaan en adviseren, evenals in vergelijkbare (ingewikkelde) kwesties.