Kenmerken van de Maatjes

SchuldHulpMaatjes zijn vrijwilligers die vanuit naastenliefde belangeloos een bijdrage aan de medemens willen leveren.


Kenmerken:

• 21 jaar of ouder;
• minimaal een MBO opleidingsniveau;
• gevoel voor orde en cijfers;
• initiatiefrijk, daadkrachtig en stabiel;
• eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig;
• een open houding jegens mensen met een andere achtergrond;
• gemotiveerdheid is nodig omdat de verwachtingen niet altijd uit zullen komen en er veel volhoudendheid wordt verlangd.Voorwaarden:

• ongeveer 2-4 uur per week beschikbaar voor vrijwilligerswerk;
• minimaal 2 jaar beschikbaar als maatje;
• bereid om maandelijks contact te onderhouden met de coördinator;
• het leven, inclusief de eigen financiën, is op orde;
• verklaring omtrent het gedrag (VOG) overleggen (de kosten hiervan worden vergoed);
• CV en minimaal 1 referentie;
• bereid om deel te nemen aan de opleiding en de deskundigheidsbevordering in de vorm van maatjesavonden .

 

Opleiding

SchuldHulpMaatje Den Haag doet veel om de Maatjes voor te bereiden.

Wij bieden de Maatjes:
• boeiend en zinvol vrijwilligerswerk;
• een gecertificeerde opleiding tot SchuldHulpMaatje;
• coaching en begeleiding;
• een inspirerende groep vrijwilligers;
• leerzame Maatjesavonden met intervisie en vakinhoudelijke workshops.


Driedaagse opleiding
Elk Maatje krijgt een driedaagse opleiding over:

Jezelf als persoon:
• als coach en als Maatje;
• de wijze waarop je de cliënt/hulpvrager motiveert;
• jouw rol naar de hulpvrager.

De portemonnee en praktijk van de hulpvrager:
• soorten schulden;
• budgetteren;
• verzekeringen.

De positie als Maatje:
• wie zijn de schuldeisers;
• wat is schuldhulpverlening;
• welke hulpmiddelen zijn er;
• wat doe je wel als maatje en wat doe je niet?


Deskundigheidsbevordering; Maatjesavonden met intervisie en kennisdeling
Regelmatig organiseert SchuldHulpMaatje Den Haag Maatjesavonden.
Tijdens die bijeenkomsten wisselen Maatjes, in de vorm van intervisie, kennis en ervaringen met elkaar uit.


Jaarlijkse bijscholing, hercertificatie en “Maatjesdag”
Jaarlijks werken we, via e-learning, aan de uitbreiding van kennis voor de Maatjes.

 

Ondersteuning en coaching
SchuldHulpMaatje Den Haag beschikt over deskundigen die Maatjes antwoord kunnen geven op vragen en die hun kunnen coachen. Deskundigen hebben met name veel kennis op het gebied van: de wet- en regelgeving, resultaatgerichte gesprekken en communicatie.