Contact met cliënten

 

Maatjes hebben contact met hun cliënten via het huisbezoek, het spreekuur of tijdens het open spreekuur.


Huisbezoek

Sommige hulpvragers zullen hun Maatje het liefst thuis willen ontvangen. Dat is op afspraak mogelijk.

 

De hulpvrager heeft op de afgesproken tijd en plaats een gesprek met het Maatje. Het Maatje bespreekt dan het huiswerk dat de klant heeft gemaakt en de ervaringen.
Samen bepalen Maatje en hulpvrager vervolgens nieuwe doelen.

 

Spreekuur

Maatjes ontvangen de hulpvragers op vaste tijden, volgens afspraak op het spreekuur. Die spreekuren vinden op diverse plaatsen, verspreid over Den Haag, plaats.

 

De hulpvrager heeft op de afgesproken tijd en plaats een gesprek met het Maatje. Het Maatje bespreekt dan het huiswerk dat de klant heeft gemaakt, evenals de ervaringen met de afspraken. Samen bepalen Maatje en hulpvrager vervolgens, zo nodig, nieuwe doelen.

 

Op deze spreekuren heeft de hulpvrager altijd te maken met zijn vaste Maatje.

 

Open spreekuur

Op de open inloopspreekuren kan een hulpvrager zonder afspraak langskomen met vragen over formulieren, aanvragen van toelages of bijvoorbeeld zorgen over de te hoge uitgaven binnen het huishouden. Een hulpvrager ziet het Maatje eenmalig of verwijst de hulpvrager door in geval intensievere begeleiding nodig is.